MILICA LUKIĆ: Šta je za mene dramaturgija?

MILICA LUKIĆ:

Šta je za mene dramaturgija?

                                                                                                                             

_________________________

    Piše  Milica Lukić    
_________________________

Pojam ’dramaturgije’ je za mene neodvojiv od života koji živim i života koji posmatram. Dramaturgija je za mene u isto vreme učenje o životu koliko i primena naučenog o životu. 
Deni Didro uvodi pojam ’unutrašnji kostim.’ Kaže da ’dobro poznavanje sebe vodi ka dobrom poznavanju drugih a to sve vodi ka poznavanju univerzalne ljudske naravi’. Za osobu u svojim ranim dvadesetim godinama ne mogu zamisliti veći izazov od svakodnevnog preispitivanja svega u šta sam navedena da verujem ceo svoj život.

,,

Dramaturgija mi ponekad zvuči neodređeno i mistifikovano, ali je veoma daleko od toga. Još uvek učim da ona zahteva grube radove, stalna preispitivanja i tek na kraju desetine verzija teksta
________________________________

 

Kako bih se makar približila razumevanju sebe a zatim i univerzalne suštine čoveka potrebno je preispitivati sve, svakodnevno. Suočena sa izazovima dramaturgije učim da se suočavam sa izazovima života, i obrnuto.

Dramaturgija je učenje rešavanja problema, rušenje i ponovno građenje. Dramaturgija mi ponekad zvuči neodređeno i mistifikovano, ali je veoma daleko od toga. Još uvek učim da ona zahteva grube radove, stalna preispitivanja i tek na kraju desetine verzija teksta, a u procesu mnogo komunikacije - sa saradnicima, okruženjem ili samim sobom.

,,

Težim da ona za mene tokom života predstavlja pulsirajuću, promenljivu ali u svakoj svojoj fazi odlučnu pojavu

_____________________

Često su ti razgovori jednosmerni i dešavaju se u glavi ili u mraku sobe ali bitno je da se dešavaju. Za mene dramaturgija jeste ogledalo načina života kojim se živi i vrednosti u koje se veruje. Polazna tačka iz koje se komunicira je po mom mišljenju najbitnija i nikad se ne može sakriti. Težim tome da ona za cilj ima solidarnost, razumevanje ali i preispitivanje. Težim da ona za mene tokom života predstavlja pulsirajuću, promenljivu ali u svakoj svojoj fazi odlučnu pojavu.  

Krajnji cilj naravno jeste iskrena i otvorena komunikacija sa publikom, koja dolazi tek nakon mnogo grešaka, sklapanja i rasklapanja. Pre toga je potrebna uvežbana komunikacija i razumevanje samog sebe.

,,

Suočena sa izazovima dramaturgije učim da se suočavam sa izazovima života, i obrnuto
_______________________

 

Dramaturgija je najozbiljnija igra u mom životu i svakodnevna i veoma zabavna borba. 

 

 

 *autorka teksta je dramaturškinja (FDU)